Innehåll

Sexdagarsverket
Spel
Spira med sorgflor, Marianne Ovesen
Arkitekturens grand old man, Ulla Strängberg
Sveriges port mot väster, Alf Åberg
Altartavlor i blankvers, Göran Palm
Konstpaus: Sprit och kommers, Bengt Lagerkvist
Pierre Laval, Hans Villius