Ny chefredaktör

Kulturens Värld får ny chefredaktör och ansvarig utgivare från och med detta nummer, sedan Bertil Heddelin, chefredaktör från tidskriftens start för 15 år sedan, anmält att han av åldersskäl vill lämna dessa befattningar.

Den nye chefredaktören heter Göran Hassler och har en lång meritlista. För läsarna av Kulturens Värld är han en välkänd och uppskattad profil. Redan 1989 anställdes han i tidskriften som ansvarig för den viktiga och omfattande uppgiften att nyhetsbevaka evenemang i Storstockholmsområdet. Det blev mer än så. Under årens lopp har Göran Hassler stått för ett stort antal uppskattade och mera omfångsrika artiklar, främst på konstområdet.
-
Göran Hasslers insatser på det kulturella området är stora. Med sitt engagerade arbete i Kulturens Värld har han genom åren breddat sitt register och skapat ett avservärt kontaktnät.

Det är med stor tillförsikt som vi ser honom ta över ansvaret för Kulturens Värld.
Av Styrelsen
Publicerad i Nr 2 Maj 2000 årgång 15