Bergen - kulturstad

Norskare än norskt! Bergen firar kulturår med kanonsalut och blåsorkestrar.

När Griegs och Ibsens stad Bergen firar sitt kulturår sker det med mycket musik och dramatik i en natur som slår det mesta. Norges nu andra stad var i århundraden en av världens främsta med internationella kontakter med alla Europas viktigare städer. Nu briljerar den med konserter och evenemang under hela sommaren och långt in på hösten
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2000 årgång 15