Innehåll

Kristina kommer tillbaka
Svenskar byggde S:t Petersburg, Åberg Alf
Konsten under kulturhuvudstadsåret, Hassler Göran
Gustav III:s kläder på Livrustkammaren, Hassler Göran
Passionssviten som ingen sett, Karlsson Lennart
K.A. Almgrens sidenväveri, Fried Kerstin
Förhandspermiär på Philip von Schantz, Haskel Karl
Kättaren Friedrich Menius, Olofsson Rune Pär
Konstpaus: Vermeer, Lagerkvist Bengt