Innehåll

Guds gåva till arkitekturen
Chokladen, nyttig och sinnlig
Sex år i polarkyla
"Urverket" 350 år
Fröding alltid aktuell, Ulla-Britt Edberg
Tusenårig kungakrona på vift, om Stefanskronan, Ingrid Schrewelius
Ernst Josephson 150 år, Göran Gunér
Det internationella Göteborg, Viveka Vogel
Kärlek och politik, om Zanzibarprinsessan Salme, Stig Holmqvist
Varför ser hon rakt fram? - om Sigrid Hjertén, Bengt Lagerkvist