Innehåll

Snäll-Kempe och Norrbyskär
Besatt av historia
Himmelsbågen i Haga
Klaus Rifbjerg 70 år, Viveka Vogel
Armenisk kyrka i 1 700 år, Joël Donner/Översatt av Else Kjöller
Sambandet mellan konst och dikt, Ingrid Schöier
Det svänger i Göteborg, Ulla-Britt Edberg
Sagan om Knosson - minoisk kultur, Leif Kåvestad
En dröm om Ernst Hugo Järegård, Bengt Lagerkvist