Fönster mot stormaktstid

Skokloster - sju mil från Stockholm - ligger som en stor vit imponerande borg med sina fyra höga torn runt en sluten gård vid Mälaren i urgammal kulturbygd. Slottet är ett praktexempel på den karolinska barockens inredningskonst, ett fönster mot stormaktstiden med 50 000 föremål och 30 000 böcker som nu ska överföras till data. Energisk chef är Carin Bergström och att se slottet med henne vid handen är en vidunderlig resa in i 1600-talets sätt att leva och vara. Sommarens utställning heter "Dröm och verklighet", där besökaren möter drömmen om Orienten.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 2 Maj 2001 årgång 16