Innehåll

En hel kyrkeka för några kronor
Rosen symbol och modeblomma, Schrewelius Ingrid
Gudarnas lera från Latinamerika, Oddner Georg
Limas helvetesnatt, Zetterholm Tore
Ryssebogumman och plättarnas Munkahann, Sandgren Gunnar E
Karl XII - och döden väntade på honom, Åberg Alf
Jarl Kulle som Strindbergs Karl XII, Vogel Viveka
Prinsessan Eugénie och en käpp, Villius Hans