Innehåll

Opublicerade brev avslöjar Dvärgens bilder
Robinson Crusoe, band och förfalskningar, Möllerström Sten
Antikvariatsrond, Olofsson Rune Pär
Christian IV:s år i Danmark, Henrikson Alf
Carl Malmstens kungagåvor och hans konst, Schrewelius Ingrid
Lukasgillets konstsamling, Adrup KA