Innehåll

Död och chocker följde honom
Kejsarprakt och hippies, Schrewelius Ingrid
Revalfajans, Heddelin B./Oddner G.
Jacques Werup och Madeleine Pyk, Nilsson Björn
Kampen om Nobels jättearv, Olofsson Rune Pär
Filmexpedition i Sven Hedins öken, Berg Lasse/Holmqvist S.
Knud den store, Henrikson Alf