Innehåll

Hon var en skygg fe
Kulturen 100 år, Schrewelius I./Hassler G.
Nationalmuseum 200 år, Lagerkvist Bengt
Karl XII i folkmun och töcknig sägenvärld, Schön Ebbe
Katarina Dunérs TV-serie, Nilsson Björn
Det känns ekivokt, sa Döderhultarn, Adrup KA