Innehåll

Guldgränd och Flugmötet bleka döden mitt i Stockholm
Benkt-Åke Benktssons samling av masker, Löfström Tomas
Elvira Madigan och elefanten, en korkskruv, Hassler Göran
Den förlorade sonen som bildserie, Karlsson Lennart
Amerikakoffert gömde ättens hemligheter, Åberg Alf
Massaier, savannens söner i stadens skugga, Holmqvist Stig
Uppsala möte, Olofsson Rune Pär
Tecknar-Anders, Adrup KA