Innehåll

Bilar rakt genom Riddarhuset
Var han rätt för människor, blåmålaren?, Lagerkvist Bengt
Här är Stockholm 1998, Heddelin Bertil
Stockholm i bilder, Hammarskiöld Hans
Stockholmskantat, Rådström Niklas
Stockholm bjuder på lysande överdåd, Hassler Göran
Det bultar inifrån berghällen ...., Wästberg Per
Prästens knotor såldes som Erik den helige, Claesson Stig
Jag gör mestadels saker på tvärs, Vogel Viveka
Laokoons gå¨ta låg i jorden, Grandien Bo
En bakgård i Paris? Nej, Maria Prästgårdsgt., Bolin A./Qwarnström A.
Okända brev från Gustav III lockelse ..., Fried Kerstin
Tidsmaskin och seklets spegel, Hassler Göran
Ack, Kickan, himlen i hans själ!, Schöier Ingrid
Förskingrande kyrkvärd blev helgon, Fogelström Per Anders