Ingenting har hänt på femtio år

Prinsessan Christina skriver här om Röda Korsets och FN:s insatser för att lindra nöden bland de palestinska flyktingarna under ett halvsekel inför en utställning på Kulturhuset i Stockholm som öppnar den 24 februari.Av Prinsessan Christina
Publicerad i Nr 1 Februari 2001 årgång 16