Bibelns bildskatt i glas och ljus

I september ska Växjö domkyrkas nya altarskåp stå färdigt. Då är nästan tio års arbete avslutat för Bertil Valliens del. Som vinnare i den av domkapitlet utlysta tävlingen presenterade han ett förslag där han översatte Bibelns bildskatt till glas och ljus. Kostnaden för skåpet är 1,7 miljoner kronor. Det är Svenska kyrkans största beställning av en kyrklig utsmyckning under de senaste åren, och det blir Växjö domkyrkas första altarskåp, som ersätter ett äldre, inlånat altarskåp i trä.Av Ulla Strängberg
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17