Silversmidets Povel Ramel

När Sverige visar upp design ute i världen brukar vårt moderna silver väcka stor beundran. Få länder gör det som vi kallar corpus: kannor, skålar, kandelabrar och liknande. Många duktiga smeder deltar, alla med sin personliga stil. Mest egensinnig är Mats Eskils.Av Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17