Pölsa utan korngryn

Summan av det han lärt i livet, Torgny Lindgren, är att det ej får vara korngryn i pölsan! Om detta måste han skriva. Det finns många sorters pölsor, men direkt underkänd blir den som innehåller korngryn. Byter man nu ut ordet pölsa mot ordet livet blir sammanhanget lättare uppenbart.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 2 Maj 2002 årgång 17