När Eldqvarn brann

..."hvarigenom hela den väldiga bygnaden vid Kungsholmsbron förstördes och en ofantlig mängd säd och mjöl blef eldens rof, var en stor olycka men praktfull syn. "Eldqvarnen" i ett haf af lågor, återspeglade i Mälarens vatten, belysande slott och stad, förgyllande himlahvalfvet, allt detta var en syn, som ej lätt går ur minnet och ej kan fullt återgifvas i svart och vitt. Vår teckning vill imellertid lemna åskådarna ett minnesblad och de frånvarande en aning om den hemskt sköna branden", står att läsa i Ny Illustrerad Tidning.Av Else Kjöller
Publicerad i Nr 2 Maj 2002 årgång 17