Den snälla bitchen

Klädskaparen som tror på glamourens makt

- Aaaah, Camilla, hon är en riktig bitch och då menar jag ordet i dess absolut mest positiva bemärkelse!

Det är skådespelaren Björn Granath, som med ett stort leende och blicken fylld av respekt, spontant säger så om vännen och branschkollegan Camilla Thulin.

- Bitch, och jag som tycker att jag är ganska snäll, blir Camillas kommentar.
Av Pia Huss
Publicerad i Nr 1 Februari 2002 årgång 17