Robinson Crusoe-liv i polarkyla

En kort rekognoseringstur och så tillbaka till den varma ombonade båten, trodde de fyra ryssarna när de steg i land på östra Svalbard för 250 år sedan. I stället blev det sex års Robinsonliv i polarkyla under ofattbara umbäranden med rått kött från isbjörn, fjällräv och vildren som föda!Av Rolf Kjellström
Publicerad i Nr 3 September 2001 årgång 16