Det svenska "urverket" fyller 350 år

Kommerskollegium är ett av världens äldsta ämbetsverk och ingår i ett unikt system av självständiga myndigheter - en svensk modell som redan på 1600-talet väckte uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Bo G Hall tecknar verkets historia med hjälp av en lång rad notiser från fyra sekler.Av Bo G Hall
Publicerad i Nr 3 September 2001 årgång 16