Alla svenska drottningar, prakt, drama

Kulturens Värld presenterar i detta nummer en unik uppställning över samtliga 36 svenska drottningar från medeltid till våra dagar. Det är en praktfull exposé med ett överdåd av glans och glitter, men också med noteringar om bitterhet och dramatisk flykt undan ett ogästvänligt land. Det handlar även om kulturkrockar, barnbrudar och okända kvinnor som blev brickor i politiska spel, offerlamm och levande panter.

På tio sidor i Kulturens Värld får vi möta dem. Det är fascinerande läsning och drama på hög nivå.
Av Kerstin Fried
Publicerad i Nr 1 Februari 2000 årgång 15