Bibliskt kvinnoliv blev mäktigt verk om Palestina

Den 7 oktober öppnas i Betlehem, i det svenskbyggda Fredens Hus, en spännande fotoutställning. För första gången ställs antropologen Hilma Granqvists bilder ut. Denna märkliga finlandssvenska ägnade sitt liv åt att studera palestinskt by- och familjeliv. Hennes fem böcker från Artas blev internationellt uppmärksammade, men i hemlandet Finland stängdes hon ute från den akademiska världen.Av Mia Gröndahl
Publicerad i Nr 3 September 2000 årgång 15