Här härskade Gud, Bolaget och Skolläraren

Under 60 år stod 7 meter höga brädstaplar i oändliga rader på Stuguskär intill Norrbyskär medan virkestågen kilade fram och tillbaka mellan sågen och brädgården. Nu finns bara multnande rester kvar av vad som en gång var en blomstrande industri i ett expanderande Norrland.Av Marianne Ovesen
Publicerad i Nr 4 November 2001 årgång 16