Himmelsbågen i Haga

Bilisternas entré till Stockholm

I Stockholm har han varit mer eller mindre okänd medan han i Göteborg räknas som en av stadens stora - och flitigaste - skulptörer. Det förra blev historia när hans "Himmelsport" möter alla som kommer till huvudstaden norrifrån.
Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 4 November 2001 årgång 16