Galoschkungens miljoner regnar över Helsingborg

Med invidningen i våras av det storslagna Dunkers kulturhus i Helsingborg undrar kanske någon avundsamt om helsingborgarna har en extra rymlig penningpung med öronmärkta miljoner för kulturändamål. Det är just vad helsingborgarna har!Av Sidney Grahn
Publicerad i Nr 3 September 2002 årgång 17