Nära, billigt, spännande, exotiskt

Efter mer än ett decennium ligger de tunga, gråa dimmorna efter DDR-väldet fortfarande kvar över östra Tyskland för de flesta svenskar. Stasi, Honecker, Ulbricht, Trabant är namn som många av oss helst vill förtränga, och semester i öster - nej, det kommer inte på tal! Men verkligheten har förändrats - här finns lockande turistmål, exotiska efter ett halvsekels isolering, här finns ett blomstrande musikliv och massor med små idylliska städer och platser med historia, inte minst för oss svenskar.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2 Maj 2002 årgång 17