Pancho Villa, den "förste Bin Ladin"

Intet är nytt under solen. Inte ens ett så unikt nidingsdåd som det den 11 september i New York. John Hedberg tar oss med tillbaka till ett händelseförlopp som företer många likheter med höstens katastrof och dess följder.Av John Hedberg
Publicerad i Nr 1 Februari 2002 årgång 17