Stuartarnas fall

Under mer än trehundra år hade medlemmar av den gamla adelsätten Stuart suttit som innehavare av den skotska kungatronen. Under 1600-talet var de dessutom kungar i England. Kanske kan man säga att de hade en mer utsatt position än andra. Alla utom två av regenterna dog för mördarhand, på avrättningsplatsen eller på slagfältet eller också måste de i landsflykt sörja över sina för alltid förlorade länder.Av Alf Åberg
Publicerad i Nr 1 Februari 2002 årgång 17