Birgitta - 700 år - kanske?

I Rom, i Vadstena, och på många andra platser anordnas ett celebert jubileum: Den Heliga Birgitta fyller 700 år! Men jubileet bygger på en gissning - inten vet exakt när hon föddes, men festligt blir det när Sveriges mest kända kvinna skall firas.Av Lennart Karlsson
Publicerad i Nr 4 November 2002 årgång 17