Svält, umbäranden och lungsjukdom dödade ungt matematikgeni

Som sjuttonåring öppnade han en av inkörsportarna till den moderna algebran och trots att han var medellös och utfattig och drog sig fram på existensminimum räknades han som Europas tongivande matematiker när han 1829 dog i tuberkulos, orsakad av alla hans umbäranden, endast 26 år gammal. Det handlar om Niels Henrik Abel, som föddes i en prästgård i Sydnorge för 200 år sedan.Av Mats Parner
Publicerad i Nr 4 November 2002 årgång 17