Impressionismen och Norden

"Jag bor i ett underbart land och jag skulle så gärna vilja återge det jag ser, men jag har varit mycket förvirrad, och i början var jag modfälld och klarade inte av att få någonting gjort. Nu börjar det gå bättre, men det är vädret som bekymrar mig, och därför skulle jag vara mycket glad om jag kunde förlänga vistelsen något. Därför väntar jag otåligt på Ert svar".

Så vädjande skrev Claude Monet till sin gallerist i Paris den 9 mars 1895.

Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 4 November 2002 årgång 17