Oroliga kalkyler då Rom planerar för år 2000

Rom fick inte de olympiska spelen 2004, men ingen kan ta ifrån romarna en huvudroll vid millennieskiftet. Arrangemangen för att fira år 2000 i staden får också omätligt större proportioner än några veckors OS.Av Ej angivet
Publicerad i Nr 1 Februari 1999 årgång 14