"Vi ser inget annan än döden framför oss"

"Må Gud vara våra arma själar nådig - det vill jag be om".

Det är den 16-årige Gabriel Anderson som för pennan. Han och hans vän, den 56-årige skepparen Johan Mattilas, ligger för döden i en koja som de byggt av två livbåtar. Ishavets vågor hotar att slå över dem eller har skruvisen redan närmat sig i mörkret?




Av Rolf Kjellström
Publicerad i Nr 2 Maj 1999 årgång 14