Han fick lära sig att leva i "stinkande kadaver"

Jag blir sjuk blott jag tänker på att återvända till den ruttnaste av alla dypölar, skrev Carl Fredrik Hill, när han bröt upp från de konservativa undervisningsformerna vid Akademien i Stockholm.

Lund? Lättare att klifva till månen, skrev han. Det blev Paris i stället och fyra års intensivt skapande, innan han definitivt försvann in i sin sjukdoms töcken.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3 September 1999 årgång 14