Svenska utvandrare slavarbetare i danska lergravar

Kulturens Värld bad reportern Sven Rosell och fotografen Erik Mårtensson att ta sig över Sundet för att berätta om de danske tegelbruken, som parallellt med emigrationen till Amerika lockade tusentals fattiga svenskar från i första hand Skåne och Blekinge.

Det var ett rent slavarbete, säger i dag de som minns.
Av Sven Rosell
Publicerad i Nr 3 September 1999 årgång 14