Nödbostad blev kungaslott

Amalienborg har en märklig historia. Kungaslottet mitt i Köpenhamn byggdes ursprungligen som fyra adelspalats och blev så småningom en nödbostad för den kungliga familjen, när Christiansborg brann, inte bara en gång men två.Av Ingrid Schrewelius
Publicerad i Nr 4 November 1999 årgång 14