Hon är en ruinerad skönhet, men ack vad vi älskar henne!

Millennieskiftet sätter strålkastarna också på Rom. Under år 2000 kommer uppskattningsvis 25 miljoner människor, mestadels religiösa turister, att komma till Petrus och Paulus stad.Av Rune Pär Olofsson
Publicerad i Nr 4 November 1999 årgång 14