Särna och Idre låg ingenstans i 100 år

Kaplanen Daniel Buscovius gick i spetsen och vid hans sida marscherade adjutanten, som till vardags var klockare hemma i byn. Deras uppgift var att erövra socknarna Idre och Särna åt svenska kronan och deras trupp utgjordes av 200 skidande dalabönder.Av Bo E Åkermark
Publicerad i Nr 3 September 1997 årgång 12