Kristina kommer tillbaka

Nu kommer drottning Kristina tillbaka. Malmö Dramatiska Teater gör en stor satsning på Strindberg och spelårets clou blir en jätteföreställning i mars, där sju Strindbergpjäser flätas samman till en helkväll på fem till sex timmar. Drottning Kristina, "en okunnig slyna" 1904, blir final.Av Ingrid Schöier
Publicerad i Nr 1 Februari 1998 årgång 13