"Gode Gud gör mig så liten så jag passar"

Starkt temperament, vildsint dynamik och originella idéer, så karakteriseras målargeniet Gustaf Fjæstad i denna artikel, som är författad av Beate Sydhoff, aktuell i dag som programdirektör för Kulturhuvudstadsåret. Hon har i många år följt makarna Fjæstad. I denna första artikel för Kulturens Värld lyfter hon fram särdrag och stilistisk detaljrikedom.Av Beate Sydhoff
Publicerad i Nr 2 Maj 1998 årgång 13