Paddehattar

Här är Skams snusdosa, lite kattägg och andra paddehattar.

"Svampar är ett strövande pack, som röva allt vad de finna lämnat, sedan Flora gått i sitt vintertält emot hösten".

Det skrev Linné, påverkad av sin tids negativa attityd till svamparna. På annat håll, i Ryssland, användes den röda flutsvampen som berusningsmedel och 1814 meddelades att svenska soldater åt flugsvamp för att inge sig själva mod.

Av Bengt af Klintberg
Publicerad i Nr 3 September 1998 årgång 13