Lejonets lockar speglar himlen

Om dagens politiskt betingade "kunskapslyft" når proportioner, jämförbara med vad kyrkan lyckades med under 1100-talet, kan vi med tillförsikt se framtiden an.

Det är docenten och medeltidsspecialisten Lennart Karlsson som drar den slutsatsen, när han skall beskriva hur vi på kort tid fick ett redorderligt antal stenmästare, som lämnat efter sig en överväldigande produktion. Det är en del av den spännande utveckling som ännu i dag ger oss tillfälle att upptäcka moraliska budskap likaväl som djuren bakom djuren och anekdoterna bakom karikatyrerna.

Var så god: detta är en resa i Djurens Värld!
Av Lennart Karlsson
Publicerad i Nr 4 November 1998 årgång 13