Korpralen som ville reformera Skånes jordbruk

Adelsbönder och hoveri är ord som låter förnämt och exklusivt. I stället var det beteckningar på bönder som var näst intill livegna på de stora adelsgårdarna och på de mördande slitsamma dagsverken som de var skyldiga att utföra. I samband med 1860-talets nödår med missväxt och hungersnöd förekom det bondoroligheter, främst på de stora adelsgodsen.

Om en märklig folkledare, korpralen Samuel Tullberg, berättar här professor Alf Åberg.
Av Alf Åberg
Publicerad i Nr 3 September 2000 årgång 15