Sexdagarsverket

För oss vanliga människor är Bibelns skapelseberättelse klar och redig även om vi med våra moderna perspektiv kan ifrågasätta mycket och t ex undra över hur Gud kunde skapa ljuset tre dagar före solen. Under årtusenden har nitiska teologer funnit långt större komplikationer och presenterat avancerade, många gånger skruvade tolkningar.Av Lennart Karlsson
Publicerad i Nr 4 November 2000 årgång 15