Här är dragplåstret som lockade 420 000 på tre veckor

Om jättepandor och davidshjortar

Hjortens horn, kamelens tjocka hals, kon klövar och en åsnas svans - vad månne bliva av detta?

Av Gunnar Brusewitz
Publicerad i Nr 2 Maj 1995 årgång 10