Repet brast. Sur skarprättare sålde galgen.

Snaran lades om Johannes Brambergs hals, bödeln kontrollerade en sista gång sin nya skapelse, en galge med tekniska finesser, plattformen fälldes - och Bramberg, halvdöd av skräck, störtade till marken. Ovanför honom hängde skarprättarens brustna rep, en nykonstruktion också det.Av Alf Åberg
Publicerad i Nr 3 1994 årgång 9