Vi är nu 5 man och en är döende

De mötte döden i isande kyla och arktiskt mörker. På Caryön fattade den unge Alfred Björling sitt och sin expeditions sista och ödesdigra beslut - han skulle försöka att fullfölja sina ambitioner att utforska den okända delen av polarbassängen norr om Nordamerika. Hans brev berättar för oss i dag, expeditionens tillhörigheter har påträffats - men Björling och hans fyra kamrater slukades i polarnatten.Av Rolf Kjellström
Publicerad i Nr 1 1994 årgång 9