Välkommen till 10-årsjubileet i Kulturens Värld

Med det jubileumsnummer, som Du nu håller i handen firar Kulturens Värld sina första 10 år. Med glädje presenterar vi denna extra stora och innehållrika utgåva, som vi i höst också går ut med i en riksomfattande kampanj.Av Bertil Heddelin
Publicerad i Nr 4 November 1995 årgång 10