De fick ju liv, Glyptotekets stumma marmoransikten

Här ekar ropen från förr till människorna i en ny tid

På sätt och vis var det mig och en massa annat gott folk som bryggare Carl Jacobsen hade i tankarna, när han 1888 skänkte Ny Carlsberg Glyptotek till staden Köpenhamn och dess medborgare.

Av Klaus Rifbjerg
Publicerad i Nr 2 Maj 1996 årgång 11